Kosten

De kosten bedragen door de week EUR 115,- per consult,  voor een standaard consult van 45 minuten.

Bij relatietherapie (twee clienten) of consults voor kleinere teams duren de gesprekken gewoonlijk 70 minuten. De kosten bedragen € 175,- per consult.

Indien werkgevers de behandeling vergoeden, met verzoek om speciale afspraken te maken bijvoorbeeld rond het opstellen van rapportages, dan wordt een offerte per afzonderlijke behandeling aangeboden.

Kosten worden rechtstreeks aan de client in rekening gebracht, met facturering maandelijks achteraf. De client betaalt de rekeningen zelf aan Psychologisch Centrum aan het IJ.

Volg ook de link naar de algemene betalingsvoorwaarden vanaf de homepage.

Neem contact op

Vergoedingen

Behandeling wordt in sommige gevallen vergoed door werkgevers, verzekeringsmaatschappijen, via een persoonsgebonden budget, of ze zijn fiscaal aftrekbaar. Voor sommige clienten kan het gunstig zijn om de kosten voor de psychologische hulp of de coaching op rekening van de eigen onderneming te zetten. De kosten kunnen naar eigen keuze ook door andere derde partijen gedekt worden. De client is zelf verantwoordelijk voor al dergelijke regelingen.

Psychologisch Centrum aan het IJ bemiddelt niet bij het verkrijgen van enige vergoeding door derden of bij het treffen van financiele regelingen met derden.

Zie hiervoor ook de paragraaf Kosten.