Uitgangspunten

Psychologisch Centrum aan het IJ gaat uit van de mogelijkheid tot levenslange groei en ontwikkeling. Er zijn fasen van ontwikkeling, stabilisatie en achteruitgang in de loop van het leven. Toch is het op alle leeftijden mogelijk om je geestelijk verder te ontwikkelen. Dit wordt bij veel mensen een bron van vreugde en geluk.

Het is onvermijdelijk dat je in je leven met crisissituaties te maken krijgt. Wellicht merk je achteraf dat de crisis je ontwikkeling bevorderd heeft. Het kan soms ook blijven mislopen daarna. Dit is mede afhankelijk van hoe je met de situatie om gaat. De meeste omstandigheden in je leven kun je hoogstens in beperkte mate beinvloeden. Er is meestal wel enige ruimte om de lastige situatie zo goed mogelijk te hanteren. Of je kunt leren om er toch optimaal mee te leven.

Het is aan te raden om psychologische hulp of coaching te zoeken als je merkt dat je een probleem gedurende langere tijd niet zelf kunt oplossen. Na enige maanden kun je gewoonlijk wel inschatten of je hier wel of niet op eigen kracht uit kunt komen. Als dat niet lukt dan is professionele  hulp zinvol.

Een psycholoog kan je probleem niet zonder medewerking van jou voor je oplossen. Gezamenlijk komen we gewoonlijk wel verder. We spelen beiden een actieve rol in de behandeling. Neem even de tijd om uit te vinden welke vorm van hulp goed bij je past. Er is een gevarieerd aanbod. Zoek een benaderingswijze bij jou past, dat verbetert je kansen op optimaal herstel.

Neem contact op

Behandelwijze

Psychologisch Centrum aan het IJ behandelt alleen volwassenen (18+). In praktijk zijn de meeste clienten / patienten van de praktijk boven ca 30 jaar.

De psychologische behandeling is een gesprekstherapie. Dit kan een cognitieve therapie of een meer analytisch getinte benaderingswijze zijn. Soms wordt er daarnaast ook gebruik gemaakt van oefeningen, van diverse creatieve middelen, of van andere speciale technieken. In de paragraaf hieronder wordt dit verder toegelicht.

De gesprekken zijn gericht op het zoeken naar inzicht in de aard van de problemen, emotionele verwerking van problemen en zoeken naar manieren om hier in het dagelijks leven en in de toekomst mee om te gaan. Het ontdekken van je innerlijke waarden en je eigen probleemoplossende vermogens is belangrijk hierbij.

Wellicht ontdek je dat het nodig is om je leven concreet op bepaalde punten te veranderen. We zullen dan samen manieren zoeken waarop je dat in praktijk kunt brengen. Er is goede begeleiding bij de uitvoering van de praktische stappen die nodig zijn om jezelf of de situatie te veranderen.

Alle psychologische behandelingen en coaching trajecten bij Psychologisch Centrum aan het IJ zijn maatwerk, toegesneden op jouw specifieke situatie. We volgen dus niet een algemeen en vaststaand programma, dat ontwikkeld is voor de statistisch gemiddelde persoon met een bepaalde klacht. Er zijn o.a. veel clienten in de praktijk die meerdere problemen tegelijk hebben, die vaak verband met elkaar houden. Je hebt in dat geval meer aan individueel maatwerk.

Uitgesloten van behandeling bij Psychologisch Centrum aan het IJ zijn personen met (zeer) zware psychische problematiek. Deze praktijk is daar niet op ingericht. Afspraken kunnen bijvoorbeeld alleen bij uitzondering met spoed gemaakt worden. Er wordt al bij aanvang een redelijke zelfredzaamheid van je verwacht.  Je kunt wel doorverwezen worden naar andere organisaties door Psychologisch Centrum aan het IJ.

Technieken en hulpmiddelen

Psychologisch Centrum aan het IJ beschikt over diverse instrumenten en hulpmiddelen, ter aanvulling van de gesprekken. We besluiten in onderling overleg welke daarvan we zullen benutten.

De behandeling is een gesprekstherapie, zoals in de paragraaf hierboven beschreven. We besteden in sommige gevallen daarnaast ook aandacht aan bijvoorbeeld dromen en verhalen, en we werken eventueel met tekeningen, korte toneelspelletjes of muziek als expressievormen, bijvoorbeeld als er moeilijk woorden te vinden zijn voor het probleem.  Soms helpt het om een dagboek bij te houden, met tijdslijnen waarop je bepaalde voorvallen registreert, of met vrije aantekeningen rond de situatie. Dit is afhankelijk van de kenmerken en voorkeuren van de persoon. Bij sommigen werkt dit bijzonder goed, anderen ligt het juist niet.

We maken ook regelmatig gebruik van oefeningen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om moeilijke gesprekken te oefenen met behulp van een rollenspel. Je kunt in de oefensituatie verschillende benaderingswijzen uitproberen om te ontdekken wat het beste werkt voor jou. Door verwisseling van de rollen bij het rollenspel kun je ook leren om je te verplaatsen in de situatie van de ander waarmee je het lastige gesprek wilt aangaan.

Er zijn verder oefeningen waarmee je geleidelijk aan kunt wennen aan speciale lastige situaties. We beginnen met een vrij eenvoudige oefening en als dat goed lukt gaan we geleidelijk aan over naar lastiger situaties. Tenslotte komen we uit bij de situatie waar je in het dagelijks leven moeite mee hebt. Die levenssituatie leer je met behulp van de stappen gedurende de behandeling te hanteren.

Tijdsduur van de behandeling

De duur van de behandeling kan heel verschillend zijn. Vaak is het voldoende om enkele maanden tot een half jaar therapie te volgen. In enkele gevallen hebben mensen genoeg aan een paar gesprekken. In andere gevallen kan een therapie jaren duren.

Daarnaast is de duur van de psychologische hulp ook afhankelijk van de doelen die je ermee wilt bereiken. Als je de problemen op een diepgaander, fundamenteler niveau uit wilt zoeken heb je meer tijd nodig. Het is ook mogelijk dat je de gesprekken wilt benutten om je zelfontwikkeling aanzienlijk te bevorderen. Dit kost meer tijd, maar het levert je ook veel op.

De behandeling kan sneller gaan als het je alleen te doen is om een praktische oplossing die het leven weer redelijk draaglijk en hanteerbaar maakt. Dan kun je besluiten om andere kwesties er maar bij te laten zitten, al is de toestand nog niet optimaal. Als de behandeling zo snel mogelijk moet gaan dan kies je normaal gesproken  voor een beperkte oplossing.

Een coachingstraject duurt gewoonlijk enkele maanden. De doelstelling van zo’n traject formuleren we in onderling overleg. De benadering is meer op de concrete praktijk van het dagelijks leven gericht, bijvoorbeeld op het oplossen van een specifiek probleem in je werksituatie. We willen vooral praktische stappen vooruit zetten. Dieperliggende problematiek wordt niet of nauwelijks behandeld in deze trajecten, zoals uitgelegd in het hoofdstuk de praktijk.

Het komt regelmatig voor dat ook coachingstrajecten van langere duur zijn. Sommige mensen vinden het prettig om enkele jaren lang professioneel begeleid te worden in hun ontwikkeling op een specifiek terrein, bijvoorbeeld in hun loopbaan of in hun relatie.

Het is uiteraard aan de cliënt om te besluiten wanneer de begeleiding genoeg is, maar de psycholoog zal wel adviseren op dit punt.

Neem contact op

Verloop van de gesprekken

Gewoonlijk vinden de gesprekken eenmaal per week gedurende 45 minuten plaats. Er zijn ook andere mogelijkheden, bijvoorbeeld dubbele consulten (90 minuten), gesprekken twee of drie maal per week of gesprekken tweewekelijks. Dat is afhankelijk van individuele omstandigheden.

Bij relatietherapie duurt een standaard consult 75 minuten. Deze gesprekken vinden gewoonlijk eens per week of eens in de twee weken plaats. Indien gewenst is twee keer per week ook mogelijk.

Soms krijg je  ‘huiswerk’ mee. Bij coachingstrajecten en bij relatietherapie kun je rekenen op regelmatig huiswerk, mogelijk zelfs voor meerdere dagen per week.

In het eerste gesprek brengen we de problemen en de algemene levenssituatie in kaart. In het gesprek daarna verzamelen we gewoonlijk enige achtergrondinformatie, met name over je levensloop tot dusverre. Ik stel daarbij gerichte vragen, om de situatie te verhelderen. Dit kan helpen om een beter zicht op je aanmeldingsproblemen te krijgen. Heb je ze bijvoorbeeld al je leven lang, of is het iets heel nieuws voor jou; en hoe is je ontwikkeling tot nu toe verlopen?

We stellen hierna voorlopige werkdoelen vast. In de daaropvolgende gesprekken gaan we verder op de problemen in, aan de hand van een bijpassende benaderingswijze. Keuze voor een speciale benaderingswijze vindt in overleg plaats, aan de hand van de aard van de problematiek, je levensomstandigheden, persoonlijke voorkeuren, mogelijkheden en onmogelijkheden. Bij Psychologisch Centrum aan het IJ is dit altijd maatwerk.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.