De praktijk

Psychologisch Centrum aan het IJ is sinds 2003 gevestigd in Amsterdam, aan de oostelijke rand van het stadscentrum.

De psychologische praktijk is een algemene praktijk voor psychologische hulp en coaching, gespecialiseerd in behandeling van stress, burn-out en overspannenheid, omgang met veranderingsprocessen, en loopbaan-ontwikkeling.

De praktijk biedt verder psychologische begeleiding bij ingrijpende psychische en sociale veranderingsprocessen en bij dieperliggende persoonlijke problemen. Dergelijke problemen hebben soms al een lange voorgeschiedenis of ze zijn veroorzaakt door bijzonder negatieve ervaringen. Ze kunnen bijvoorbeeld allerlei angsten, depressies, opgekropte woede, uitputting of een algeheel gevoel van zinloosheid veroorzaken.

De praktijk biedt ook psychologische begeleiding bij problemen op het gebied van relaties of vriendschappen, opvoeding van kinderen of bij lichamelijke klachten, die waarschijnlijk door spanningen veroorzaakt worden.

Het gaat niet alleen om herstel van je psychische gezondheid, om verwerking en het optimaal oplossen van problemen, maar ook om zelfontwikkeling. Soms wordt het belangrijk om te zoeken naar een nieuwe richting in het leven, die beter bij je past.

Sommige problemen zitten voornamelijk in jezelf en je neemt ze in allerlei situaties met je mee. Andere problemen houden meer verband met bepaalde omstandigheden. We proberen te ontdekken wat er aan de hand is om te kunnen bepalen wat je er aan zou kunnen doen, wat wenselijk is en wat mogelijk is. In de gesprekken ontwikkelen we zo een optimale oplossing voor jou.

Zie voor meer informatie hierover de webpagina’s ‘werkwijze’en ‘specialisaties’.

Neem contact op

De psycholoog

Drs. Carla Vredeveld is Registerpsycholoog NIP en is ook opgenomen in het Europees register van psychologen Europsy ( EFPA ) met de specialisaties clinical / health psychologist, en work / organisation psychologist.

Carla Vredeveld  is in 1988 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam als klinisch psycholoog met een specialisatie in cognitieve / gedragsmatige therapie. In de loop van de jaren heeft zij zich met name verder ontwikkeld op het terrein van de dynamische psychologie.

Ze is de oprichter en eigenaar van Psychologisch Centrum aan het IJ. Ze heeft ruim twintig jaar ervaring met psychologische hulpverlening en ruim vijftien jaar met coaching.

Zij heeft opleidingen gevolgd en praktijkervaring opgedaan op het gebied van psychodiagnostiek, client-centered therapie, gedragsmatige / cognitieve therapie, analytische therapie en psychosociale therapie.

Enkele artikelen van Carla Vredeveld zijn te vinden op deze website.

Neem contact op

Psychologische hulp

De praktijk is gespecialiseerd in psychologische begeleiding bij stressstoornissen, zoals overspannenheid, burn-out en trauma gerelateerde stoornissen, en in begeleiding bij loopbaanontwikkeling en bij werk-gerelateerde problemen.

Verder biedt Psychologisch Centrum aan het IJ psychologische hulp bij angststoornissen, depressie en relatieproblemen.

In de psychologische gesprekken zoeken we samen naar inzicht in de situatie, naar achtergronden en verschillende aspecten van het probleem. Op die manier vinden we manieren om het probleem op te lossen en je levenssituatie te verbeteren. We besteden ook ruim aandacht aan emotionele verwerking van eerdere ervaringen.

Dit gebeurt door middel van gesprekken en oefeningen. Soms gebruiken we diverse creatieve technieken. Hierover tref je meer informatie aan op de webpagina ‘werkwijze’.

Bij de psychologische hulp werken we van inzicht en emotionele verwerking naar praktische toepassing in het dagelijks leven.

Psychologische hulp is in veel gevallen geschikter dan coaching in geval van complexe emotionele problemen met een langdurige achtergrond. Dat is echter niet altijd het geval. En ook bij kortdurende, incidentele emotionele crises kan psychologische hulp soms de aangewezen benaderingswijze zijn. We bespreken dit verder tijdens het eerste consult.

Alle trajecten van psychologische hulp bij Psychologisch Centrum aan het IJ zijn maatwerk, toegesneden op jouw speciale situatie.

Neem contact op

Coaching

Een coachingstraject bij Psychologisch Centrum aan het IJ is voornamelijk direct praktisch gericht. We ontwikkelen concreet toepasbare stappen die tot de door jou gewenste resultaten kunnen leiden. Dit doen we o.a op basis van experimenten met verschillende mogelijkheden binnen en buiten de praktijk.

Inzicht verwerven in de achtergrond van de problemen speelt hier een bijkomstige rol. Ook voor ingrijpende emotionele verwerking van complexe problemen is verhoudingsgewijs minder ruimte in een coachingstraject.

Het accent ligt bij coachingstrajecten op uitdenken van strategieen om de situatie het hoofd te bieden en in een goede, gewenste richting te sturen, op oefening met mogelijke benaderingswijzen en op begeleiding bij de praktische uitvoering in het dagelijks leven.

Het helpt de meeste mensen om individuele coaching te krijgen in turbulente levensfasen en bij ingrijpende veranderingen.

Psychologisch Centrum aan het IJ biedt op de individuele persoon toegesneden coaching trajecten. Dit is altijd maatwerk, zodat de coaching optimaal bij jouw situatie past.

Ook coaching van kleinere groepen, zoals relaties, werkteam, managementteam, behoort tot de mogelijkheden bij Psychologisch Centrum aan het IJ.

Neem contact op