Jean Shinoda Bolen – toelichting op de foto´s

De foto’s bij het webartikel over Bolen komen uit de collectie in mijn eigen bibliotheek. Ze zijn afkomstig van diverse bronnen.
Hieronder staat een nadere toelichting op de foto’s.

Illustratie van een archetypisch beeld op een afbeelding uit de Griekse oudheid.

Dit type beeld is in vele varianten en in vele verhalen teruggekeerd in de loop van de geschiedenis.

Uit: Prof. dr. A. Brelich, ‘Grieken en goden’.

Psychologisch Centrum aan het IJ - Atstscho

De godin Athena met slangenmantel.

Dit beeld komt uit de oude tempel op de Acropolis en het
dateert uit de vijfde eeuw v.C.

Foto van Tap Services uit Athene.

Uit: Anne Baring and Jules Cashford, ‘The myth of the goddess’,
evolution of an image’.

Psychologisch Centrum aan het IJ - Aboath

Artemis met pijlenkoker en hert.

Dit beeld staat bekend als Artemis van Versailles.
Het Griekse origineel stamt uit de school van Leochares uit de vierde eeuw v.C.
Dit beeld is een Romeinse kopie.

Uit: Ernst Hoffmann, ‘Goden- en heldensagen’.

Psychologisch Centrum aan het IJ - Aboare

Artemis met hond in het maanlicht.

Beeld uit de Tuilerieen.
Dit is geen beeld uit de Oudheid. Het is een betrekkelijk moderne
afbeelding van deze godin, waarin de invloeden van de
Renaissance zichtbaar zijn.

Uit: S. Nichols, ‘Jung and Tarot, an archetypal journey’.

Psychologisch Centrum aan het IJ - Aboart

Demeter met haar zoon Ploutos bij Eleusis.

Dit beeldhouwwerk is afkomstig uit Eleusis in Griekenland en het is gemaakt in de vijfde eeuw v.C.
Eleusis was de plaats waar de mysteriecultus van Demeter en Persephone in praktijk gebracht werd in de Oudheid.

Uit: Anne Baring and Jules Cashford, ‘The myth of the goddess’, evolution of an image’.

Psychologisch Centrum aan het IJ - Abodem

Hera op het eiland Sicilie.

Dit beeld staat bekend als Hera Ludovisi.

Het is een Romeins beeld uit de vroege keizertijd.
Dit beeld heeft zichtbaar Italiaanse karakteristieken.

Uit: Ernst Hoffmann, ‘Goden- en heldensagen’.

Psychologisch Centrum aan het IJ - Aboher

Afrodite met haar jonge bokje.

Dit beeldhouwwerk in aardewerk komt uit Gela op het eiland Sicilie en het stamt uit de vijfde eeuw v.C.
Het geeft een indruk van de vroegere visie op Afrodite.

Foto van Arthur Evans, ‘The earlier Religions of Greece’.

Psychologisch Centrum aan het IJ - Afrodite

Uit: Anne Baring and Jules Cashford, ‘The myth of the goddess’, evolution of an image’.

Afrodite van Melos, beter bekend als de Venus van Milo.

Hellenistisch beeld uit de tweede eeuw v.C.
Dit beeld is het originele beeld. Er zijn later vele meer of minder
getrouwe kopieen van gemaakt.
Het beeld heeft ook vele kunstenaars geinspireerd tot het maken
van nieuwe creaties op basis van dit oorspronkelijke beeld.

Uit: Ernst Hoffmann, ‘Goden- en heldensagen’.

Psychologisch Centrum aan het IJ - Aboven

Poseidon met zijn drietand naast een grote vis.

Dit beeld is gebaseerd op de Isthmische Poseidon van Lysippus.
Het originele beeld is in de vierde eeuw v.C. gemaakt.
Dit beeld is een Romeinse kopie.

Uit: Ernst Hoffmann, ‘Goden- en heldensagen’.

Psychologisch Centrum aan het IJ - Abopos

Zeus als jongere god, die een bliksemschicht werpt.

Dit beeld komt uit Dodona en het is in de vijfde eeuw v.C.
gemaakt.
Het bevindt zich nu in het Staatliche Museen in Berlijn.

Uit: Anne Baring and Jules Cashford, ‘The myth of the goddess’, evolution of an image’.

Psychologisch Centrum aan het IJ - Abozeu

Zeus op wat latere leeftijd.

Dit beeld staat bekend als Zeus van Otricoli.
Het Griekse origineel komt uit de vierde eeuw v.C.
Dit is een Romeinse kopie.

Uit: Ernst Hoffmann, ‘Goden- en heldensagen’.

Psychologisch Centrum aan het IJ - Aboze

Apollo, tweelingbroer van Artemis, met mantel,
naast een boomstronk met een slang.

Dit beeld staat bekend als Apollo van Belvedere.
Het Griekse origineel van Leochares stamt uit de 4e eeuw v.C.
Dit beeld is een Romeinse kopie.

Uit: Ernst Hoffmann, ‘Goden- en heldensagen’.

Psychologisch Centrum aan het IJ - Aboapo

Ares met een kinderbeeldje bij zijn voeten.

Dit beeld staat bekend als Ares Ludovisi.
Het Griekse origineel komt uit de school van Lysippus,
vierde eeuw v.C.
Dit beeld is een Romeinse kopie.

Uit: Ernst Hoffmann, ‘Goden- en heldensagen’.

Psychologisch Centrum aan het IJ - Aboare

Hermes, de eeuwig jonge god.

Dit beeld staat bekend als Hermes van Praxiteles.
Het is een origineel Grieks beeld uit de vierde eeuw v.C.
De maker is onbekend.

Psychologisch Centrum aan het IJ - Aboherm

Uit: Ernst Hoffmann, ‘Goden- en heldensagen’.

Dionysus, de wijngod, biedt de graangodin Demeter een beker aan; Demeter houdt haar korenaren in de hand.

Dit beeldhouwwerk is afkomstig uit Locri in Italie en
het is gemaakt in de vijfde eeuw v.C.
Foto van Hirmer.

Uit: Anne Baring and Jules Cashford, ‘The myth of the goddess’, evolution of an image’.

Psychologisch Centrum aan het IJ - Abodide

Bel ons