Stressstoornissen, overspannenheid en burn-out

Stress is normaal. Te veel stress en vooral te langdurige stress zijn echter ziekmakend. Er kan dan een stressstoornis ontstaan.

Stressstoornissen, zoals overspannenheid en burnout, komen tegenwoordig regelmatig voor. Vaak heeft men zelf het gevoel dat het probleem opeens ontstaan is (‘de stekker is er uit getrokken…’), maar bij nader beschouwen blijkt er vaak een lange aanloopfase met oplopende signalen geweest te zijn.

Het is belangrijk om een optimaal evenwicht te vinden tussen inspanning en ontspanning, tussen stress en rust. Verder is het van belang dat er voldoende positieve situaties in het leven zijn en ook enige prettige sociale contacten. Het is verder wezenlijk dat je een leven leidt dat goed past bij de persoon die je bent. Dat voorkomt veel frictie, je krijgt meer energie van je bezigheden en het maakt de onvermijdelijke lastige situaties gemakkelijker te hanteren.

Stressstoornissen kunnen gewoonlijk goed genezen worden. Ze genezen echter meestal niet uit zichzelf. Er zijn een aantal noodzakelijke voorwaarden die vervuld moeten worden en in veel gevallen heb je hierbij professionele hulp nodig. Meestal is het nodig om je levensstijl op bepaalde punten aan te passen. Sommige mensen komen er zelfs achter dat zij ingrijpende veranderingen in hun leven tot stand moeten brengen om van een stressstoornis te herstellen.

Psychologisch Centrum aan het IJ kan je helpen om inzicht in je situatie te verwerven en om uit te vinden wat beter bij je zou passen. Ook is er begeleiding bij het daadwerkelijk veranderen van je levensstijl of je gehele levenswijze. Dit proces verloopt gewoonlijk geleidelijk en in een aantal fasen. Reken er op dat je al gauw enige maanden nodig hebt om te herstellen van een echte stressstoornis.

Voorkomen is beter dan genezen: als je merkt dat je al langere tijd te veel stress ervaart en je kunt dit patroon zelf niet doorbreken, dan is het ook aan te raden om psychologische hulp te zoeken.

Neem contact op

Loopbaanbegeleiding en management-begeleiding

Psychologisch Centrum aan het IJ biedt sinds 2005 loopbaanbegeleiding en coaching aan managers en ondernemers bij verdere ontwikkeling van hun afdeling of bedrijf. De werkwijze is met name gebaseerd op inzichten uit arbeids- en organisatiepsychologie, op specifieke inzichten op het gebied van management en op inzichten over samenwerking uit de psychologische systeemtherapie.

Prettige en effectieve samenwerking in teams vergroot de kans op goede resultaten en verhoogt gewoonlijk de motivatie van de medewerkers. Verder zijn de meeste bedrijven in het MKB familiebedrijven, waarin werkrelaties en priverelaties heel dicht bij elkaar kunnen liggen. Zowel bij groei als bij crises in het bedrijf is het essentieel om zowel met de zakelijke als met de persoonlijke kwesties rekening te houden.

Ondernemers en managers ervaren vaak dat zij tussen meerdere ‘vuren’ zitten. Je moet rekening houden met omzet, winst, kwaliteit van het product, technische aspecten, etc, en ook met opdrachtgevers, toeleveranciers, medewerkers, leidinggevenden en diverse externe factoren, zoals maatschappelijke ontwikkelingen en crises. Dat is soms jongleren.
Daarnaast is je priveleven ook van belang. Een afdeling of bedrijf in ontwikkeling vraagt honderd procent van de aandacht, maar er is ook voldoende tijd nodig voor persoonlijke relaties en voor je eigen gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Tenslotte werk je om te leven.

Drs Carla Vredeveld heeft vele jaren werkervaring in management en in advisering bij bedrijfsleven en overheid en weet daardoor ‘van binnen uit’ hoe het er aan toe gaat in dergelijke organisaties. Daarnaast heeft ze in haar eigen psychologische praktijk een jarenlange ervaring opgedaan met begeleiding en advisering van managers, ondernemers en professionals. Deze dubbele deskundigheid is een voordeel als je begeleiding zoekt op dit terrein.

Bij deze trajecten is er vrijwel altijd huiswerk. Je krijgt taken mee om buiten de consults uit te zoeken, om nieuwe benaderingswijzen uit te proberen en waar mogelijk om nieuwe stappen te zetten op weg naar je voorgenomen doel.

We bespreken jouw situatie verder in de eerste consults en we zoeken in overleg met elkaar een voor jou geschikte benadering, waarmee we in de volgende gesprekken aan de slag gaan. Meer informatie over de benaderingswijzen tref je aan in het hoofdstuk Werkwijze .

Lees hier verder over loopbaan- en management begeleiding
Maak direct een afspraak

Angst

Angst is een normaal verschijnsel. Er zijn veel  situaties in het leven waar je maar beter bang voor kunt zijn, dat is realistisch. De vraag is wel hoe je met die angst omgaat. In het beste geval heb je een adequate bezorgdheid en neem je passende voorzorgsmaatsregelen. Als je niet adequaat omgaat met de angst dan kan dit je extra moeilijkheden bezorgen.

Een angststoornis is niet normaal. Het gaat dan om veel te hevige, te langdurige of nogal onredelijke angsten, angsten voor zaken waar je normaal gesproken niet zo bang voor hoeft te zijn. Dergelijke angsten zijn niet alleen heel hinderlijk, maar ze beperken je leven ook vaak aanzienlijk.

De term angststoornis verwijst naar een cluster van stoornissen. Er zijn vele varianten mogelijk. Het gaat bijvoorbeeld om paniekaanvallen, of om chronische angst en zenuwachtigheid zonder duidelijke aanleidingen. Soms is er sprake van heel specifieke angsten. Die kunnen gepaard gaan met vermijding van bepaalde situaties, bijvoorbeeld angst om de straat op te gaan of angst voor sociale contacten, of voor bepaalde aspecten van sociale contacten. Heel gangbaar zijn bijvoorbeeld examenvrees of angst voor spreken in het openbaar of bij een presentatie. Verder tref ik in de praktijk regelmatig andere angstproblematiek aan, bijvoorbeeld voor keuzes maken, angst voor controleverlies, of angst voor verandering in het algemeen.

Angststoornissen genezen in veel gevallen goed. Soms kun je de angst volledig kwijtraken, maar dit is niet altijd het geval. Dit is ook niet altijd nodig en het zou evenmin altijd wenselijk zijn. De angst is misschien niet onredelijk, omdat er inderdaad risico’s aan de situatie verbonden zijn, terwijl er voor jou veel op het spel staat.  Anders is het als de angst te hevig wordt, zodat je er bijvoorbeeld door verlamd wordt. Dan kom je onbedoeld in de situatie terecht die je juist het meest vreesde.

In de gesprekken onderzoeken we jouw situatie verder. Soms is het daarbij van belang om oorzaak en achtergrond te achterhalen, soms is dat niet nodig en kan de angst rechtstreeks aangepakt en verminderd worden. In andere gevallen werken we er aan om de angst hanteerbaar voor je te maken. Er schuilt soms ook een verborgen kwaliteit achter een angst, die we dan verder zullen ontwikkelen.

Op de webpagina Werkwijze tref je meer informatie over de wijze waarop we in de gesprekken te werk gaan.

Depressie

Depressie is geen normale toestand, anders dan angst of stress. Het is niet zo erg om je soms een beetje depressief te voelen (‘een rotdag’). Mensen die zich bij de praktijk aanmelden met depressieve klachten hebben hier echter vaak al maandenlang of zelfs jarenlang last van. In dat geval dan doe je er zeker goed aan om professionele hulp te vragen.

Depressie is gewoonlijk een sombere toestand met een opmerkelijk gevoel van leegte, zinloosheid, verlies van levenslust, futloosheid, mogelijk nodeloos zelfverwijt. Je ziet nergens de zin meer van in, niets is leuk meer, zelf deug je ook al nergens voor, etc. Depressie is iets heel anders dan verdriet of rouw, bijvoorbeeld bij verlies van iemand die heel belangrijk voor je is. Daarbij kun je overigens soms ook psychologische begeleiding gebruiken.

Er zijn allerlei oorzaken voor het ontstaan van een depressie mogelijk. Soms is er een directe, goed herkenbare aanleiding, soms is de oorsprong niet zo duidelijk. In de consults bespreken wij dit verder en gaan wij na hoe dit bij jou is.

Ook depressie heeft meestal een goede kans op genezing. In de behandeling zoeken we een aanpak en een oplossing die bij jou past, bij je voorkeuren, levensstijl en omstandigheden. We richten ons in de psychologische praktijk op de psychische en sociale kanten van de problemen. Dit sluit een lichamelijke oorzaak of een behandeling met medicijnen naast psychologische hulp niet uit.

Uitgesloten van behandeling bij Psychologisch Centrum aan het IJ zijn personen met (zeer) zware depressieve klachten, met suicidale neigingen. Je kunt wel doorverwezen worden naar andere hulpverlening in dit geval.

Meer informatie over de benaderingswijzen tref je aan in het hoofdstuk Werkwijze.

Relatieproblemen

Onder relatieproblemen verstaan we bij Psychologisch Centrum aan het IJ problemen in diverse belangrijke relaties van twee of meer personen. Meestal zijn het liefdespartners of huwelijkspartners, maar het kunnen ook naaste verwanten zijn, zeer goede vrienden of intensief samenwerkende collega’s of zakenpartners. Het kan ook om problemen tussen generaties gaan, met name tussen ouders en kinderen.

In de psychologische praktijk tref ik vooral relaties met conflicten aan. Meestal is de situatie al op een punt dat een van beiden overweegt om de relatie te beeindigen vanwege de zich herhalende conflicten. Daar staat tegenover dat er vaak nog veel goede kanten aan de relatie zijn, zodat zo’n besluit niet zo gemakkelijk genomen kan worden.

Het komt ook regelmatig voor dat mensen hulp vragen vanwege een ingrijpend incident of een moeilijke levensfase, waardoor de relatie op scherp gezet is. In sommige gevallen melden stellen zich omdat de relatie leeggelopen is: men heeft niet veel interesse of gevoelens meer voor elkaar, maar toch willen de partners de relatie niet verbreken.

Bij leden van familiebedrijven die zich aanmelden voor coaching of psychologische hulp is er soms sprake van een combinatie van werkgerelateerde problemen en relatieproblemen tussen de familieleden. Vaak is het laatste zelfs een oorzaak van de zakelijke problemen.

De gesprekken bij dergelijke relaties verlopen vaak vrij heftig. Dat komt onder andere omdat er in reactie op mijn vragen, interpretaties en andere ingrepen vaak nieuwe dingen naar voren komen, die men nog niet eerder onder ogen gezien had. Dat is nodig, omdat je het probleem pas kunt oplossen als je het goed in beeld kunt krijgen.

In veel gevallen kunnen we de moeilijke situatie weer vlottrekken. Het duurt gewoonlijk tenminste enkele maanden voordat langdurig vastzittende patronen blijvend veranderd zijn. Soms blijkt dat verheldering van de situatie er toe leidt dat de partners ontdekken dat de verschillen onoverbrugbaar zijn. De uitkomst van de gesprekken kan zodoende ook zijn dat scheiding gezien de omstandigheden de beste oplossing is.

Bij dit type consults met meerdere personen werken we met een combinatie van gesprekken, oefeningen en huiswerk. Je kunt thuis oefenen met een bepaalde nieuwe aanpak. Je kunt soms thuis materiaal verzamelen om in het volgende consult verder te bespreken, dat vermindert de kans op ruzie thuis.

In de eerste consults bespreken we de mogelijkheden in jullie situatie verder. In overleg vormen we een plan van aanpak, waarmee we gedurende de volgende consults werken. Meer inlichtingen hierover tref je aan in het hoofdstuk Werkwijze .

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.