PSYCHOLOGISCH CENTRUM

AAN HET IJ

 

ALGEMENE INFORMATIE
___________________________________________________________________________
       

Psychologisch Centrum aan het IJ bestaat uit een praktijk voor psychologische hulp en coaching en een psychologisch onderzoekscentrum.

De praktijk

De psychologische praktijk is een algemene praktijk met enkele specialisaties.

De praktijk biedt psychologische begeleiding bij ingrijpende psychische en sociale veranderingsprocessen en bij problemen van neurotische of traumatische aard.
De praktijk kan ook hulp bieden bij problemen met relaties, werk, kinderen, bij onduidelijke fysieke klachten of bij het zoeken naar een nieuwe toekomst.

De problemen hebben soms al een lange voorgeschiedenis of ze zijn veroorzaakt door extreem negatieve ervaringen. Ze veroorzaken bijvoorbeeld allerlei angsten, depressies, opgekropte woede, uitputting of een algeheel gevoel van zinloosheid.

Het gaat niet alleen om de verwerking en de hantering van problemen, maar ook om het zoeken naar zingeving of een nieuwe richting in het leven.


De specialisaties bevinden zich op het terrein van spanningsklachten, stressziekten (overspannenheid, burnout) en zingevingsvraagstukken.

Ook ingrijpende veranderingsprocessen in het leven kunnen spanningen en vragen oproepen. Het kan een voordeel zijn om individuele coaching te krijgen in turbulente levensfasen en belangrijke nieuwe levenssituaties, bijvoorbeeld bij veranderingen in je loopbaan.
Psychologisch Centrum biedt op de persoon toegesneden coachingstrajecten.

 

Zoek tijdig psychologische hulp of coaching als je met spanningen of andere psychische problemen zit. In een vroeg stadium is het meestal gemakkelijker om de problemen met hulp van een aantal gesprekken op te lossen.

Op de webpagina de praktijk 
staat meer informatie hierover.

  
Het onderzoekscentrum

Psychologisch Centrum aan het IJ beschikt over een aantal psychologische tests op het gebied van persoonlijkheid, psychische klachten, cognitief functioneren en prestaties en vaardigheid. Clienten kunnen zich bij Psychologisch Centrum laten testen op deze punten.
Drs. Carla Vredeveld is bevoegd testpsycholoog.


Achtergrond en benaderingswijze
   
Psychologisch Centrum aan het IJ legt het accent op een analytische benaderingswijze van psychische problemen en vraagstukken.
De ontdekking en analyse van het eigen innerlijk psychisch leven en de ontwikkeling van de eigen creatieve en probleemoplossende vermogens zijn belangrijk hierbij.

Dat neemt niet weg dat het in praktijk soms zinvol is om andere therapeutische
methoden, bijvoorbeeld van gedragsmatige of cognitieve aard, te gebruiken.
De keuze van de therapeutische methoden wordt aangepast aan de aard van de problemen en de verschillende fasen in de behandeling. Op de webpagina achtergronden van de praktijk staat meer informatie.

Drs. Carla Vredeveld is Registerpsycholoog NIP en psycholoog NVPA.
Ze is in 1988 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam als klinisch psycholoog met een specialisatie in cognitieve / gedragsmatige therapie. In de loop van de jaren heeft zij zich verder ontwikkeld op het terrein van de dynamische psychologie.
Carla Vredeveld is aangesloten bij de beroepsorganisaties NIP en NVPA en bij de C.G.Jung Vereniging. Zij heeft opleidingen gevolgd en praktijkervaring opgedaan op het gebied van psychodiagnostiek, client-centered therapie, gedragsmatige / cognitieve therapie en
analytische therapie.

Drs. Carla Vredeveld is lid van het deskundigenpanel van NIP, Nederlands Instituut voor Psychologen. Dit is de grootste beroepsorganisatie van psychologen in Nederland.
Carla Vredeveld is tevens redacteur van de website van de organisatie Burnout-Burnin, onafhankelijk platform voor mensen met burnoutklachten: zie hiervoor ook www. burnin.nl.

Psychologisch Centrum aan het IJ heeft sinds begin 2012 ook een vestiging in de gemeente Huizen, dit is Psychologisch Centrum de Sijsjesberg.

 

eerste pagina